Select language

Image

ISO 31000

Mezinárodní norma ISO 31000 poskytuje zásady a obecný návod na řízení rizik v organizaci. Rizika jsou součástí každé organizace bez ohledu na její typ podnikání.

Tato rizika mohou být interní, externí, přímé nebo nepřímé. Proto je důležité tato rizika znát a zavést systémové opatření k minimalizaci jejich negativních důsledků.

Zavedením systému vám pomůžeme identifikovat vaše rizika a zvládat je.
Při implementaci řízení rizik bereme v úvahu požadavky a potřeby organizace podle konkrétních cílů, kontextu, struktury, operací, procesů, funkci, projektů, produktů, poskytovaných služeb nebo aktiv. Rizika mohou mít pozitivní vliv na cíle organizace, například požadavek na produkt nebo službu.

Příklady rizik

Rizika vyplývající z organizační struktury.
Rizika v oblasti řízení projektů.
Rizika spojená s personální problematikou (odpovědností, pravomocí nebo požadovanou způsobilostí).
Rizika v oblasti harmonizace s legislativou.
Rizika v oblasti procesní analýzy a řízení procesů.
Rizika v oblasti zabezpečení kvality a dostupnosti produktů a služeb.
Rizika v oblasti řízení projektů, uzavírání smluv a smluvních vztahů, investic, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a informační bezpečnosti.

Nabídka služeb

Identifikace a ohodnocení aktiv.
Identifikace a ohodnocení hrozeb.
Identifikace a ohodnocení zranitelnosti.
Výpočet míry rizika.
Plán ošetřování rizik.


bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.