Jazyk webu:

ISO 22301

Image
 
Riadenie kontinuity činnosti v zmysle normy ISO 22301 (BCM - Business Continuity Management) pomáha organizáciám identifikovať oblasti, ktoré môžu mať vplyv na chod organizácie, dostupnosť poskytovaných služieb alebo produktov. 


ISO 22301 provides an international best practice framework for identifying potential threats, evaluating their impact and developing capability to minimize the impact of disruption.
Riadenie kontinuity je to súbor opatrení a podnikových procesov zameraných na zníženie dopadu akejkoľvek udalosti, ktorá môže spôsobiť narušenie obchodných činností, od zlyhania IT infraštruktúry až po nepredvídateľné situácie, ako je štrajk, demonštrácie, zemetrasenie, požiar atď. Systém manažérstva kontinuity podnikania podľa normy ISO 22301:2019 sa uplatňuje na všetky typy podnikov bez ohľadu na odvetvie ich podnikania.

Väčšina porúch, s ktorými sa stretnete, patrí do jednej z týchto kategórií:
 • živelné katastrofy
 • ľudské katastrofy
 • technologické poruchy
 • sabotáže
 • kybernetický útok
 • výpadky elektrickej energie alebo dodávky vody

ISO 22301 pomôže vašej organizácii

Efektívne zvládať vzniknuté krízové udalosti (incidenty), ako sú:
 • zlyhanie dodávky elektrickej energie
 • nefunkčnosť informačných alebo riadiacich systémov
 • poškodenie záloh
 • zlyhanie personálu (úmyselné, neúmyselné)
 • atď.

Čo Vám ponúkame

vypracovanie analýzy obchodného dopadu
vypracovanie politiky kontinuity
vypracovanie plánu kontinuity
zadefinovanie zodpovednosti a rolí zamestnancov podieľajúcich sa na riadení kontinuity
interné a zákaznícke audity
výkon funkcie manažéra kontinuity prevádzky