Jazyk webu:
Image

O NÁS

IOSEC je skupina mezinárodních partnerů, která byla založena v roce 2010. IOSEC poskytuje odborné a konzultační služby v oblasti řízení informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Tyto služby poskytujeme všem typům organizací bez ohledu na jejich velikost a krajinu. Díky mezinárodní působnosti jsme schopni poskytnout své služby ve stejné kvalitě a standardu v každé zemi EU.

Management skupiny má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s řešením informační bezpečnosti v organizacích, které požadují vysokou úroveň služeb spojených s analýzou obchodního dopadu, s řízením rizik, a nastavením bezpečnostních politik, které pokrývají všechny oblasti jejich podnikání.
Díky silné firemní identitě je značka IOSEC ® uznávaná a pozitivně vnímána širokou veřejností. Nejenže v sobě odráží inovativní prvky a pokrok, ale zůstává propojena se svou bohatou minulostí a zkušenostmi. Jsme součástí prostředí, ve kterém působíme. Proto je pro nás jednou z našich priorit společensky odpovědné a etické podnikání.
V oblasti ochrany osobních údajů vám zajistíme: 
 • vypracování bezpečnostních opatření ve smyslu GDPR nařízení a legislativy dané země EU. V případě, že podnikáte ve více zemích EU, můžeme vám zajistit sladění vypracovaných bezpečnostních opatření s legislativní úpravou ochrany osobních údajů dané země.
 • výkon funkce Pověřence (Data Protection Officer - DPO). Skupina podniků (*) si může určit jednu odpovědnou osobu, pokud je snadno dostupná z každé provozovny.
 • odborné a právní poradenství
 • šetření incidentů
 • posouzení vlivů (DPIA) ve smyslu mezinárodního standardu ISO/IEC 29134
 • testy proporcionality
 • školení
 • audity (interní, externí a zákaznické) 
IOSEC vám přináší profesionalitu, náhled nad věcí a prověřenou schopnost obhajovat zpracované dokumentace a bezpečnostní opatření před Úřadem pro ochranu osobních údajů i během kontrol u zákazníka. V případě, že se rozhodnete pro nás, získáte tuto přidanou schopnost, která je neocenitelná v kritických situacích.

* „Skupina podniků“ každá holdingová společnost spolu se svou dceřinou společností.
Image

NÁŠ TÝM

 • auditoři v oblasti mezinárodních norem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301
 • experti pro síťovou a kybernetickou bezpečnost
 • manažeři informační a kybernetické bezpečnosti
 • kvalifikovaný pracovníci „Pověřenci“ ve smyslu požadavků GDPR nařízení 
 • konzultanti a právní experti
V oblasti informační bezpečnosti vám zajistíme:
 • zpracování různých bezpečnostních dokumentací na informační systémy
 • zavedení systémů pro řízení informační bezpečnosti ve smyslu mezinárodních norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1
 • řízení kontinuity činnosti (analýzy obchodního dopadu) ve smyslu normy ISO 22301
 • řízení rizik ve smyslu normy ISO/IEC 27005
 • penetrační testy
 • výkon funkce Manažera Informační Bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), který odpovídá za informační bezpečnost v organizaci. Odpovídá za plánování rozvoje bezpečnosti, sledování trendů, provádění analýz informační bezpečnosti a stanovení strategie a politiky informační bezpečnosti
 • výkon funkce manažera kybernetické bezpečnosti
 • vypracování bezpečnostních opatření v souladu se zákonem kybernetické bezpečnosti
 • audity (interní, externí a zákaznické)